Voorwaarden van de "Tesla sportwagen van RoboForex" aanbieding

Word een
klant

1. Algemene bepalingen

 

1.1 De naam van de aanbieding is "Tesla supersportwagen van RoboForex" (hierna te noemen de Aanbieding).

1.2 De aanbieding wordt georganiseerd door de financiële groep RoboForex (hierna te noemen RoboForex).

1.3 De hoofdprijs van de Aanbieding is het Tesla S P85D premium elektrische voertuig of zijn equivalent in geld in het bedrag van 110.000 USD (hierna te noemen de Prijs).

1.4 De periode van de Aanbieding loopt van 23 maart tot 18 december 2015 (hierna te noemen de Aanbiedingsperiode).

 

2. Deelnemers aan de aanbieding

 

2.1 Iedere rechtspersoon die een RoboForex beleggingsaccount heeft kan deelnemen aan de aanbieding (hierna te noemen de Klant).

2.1.1 Het RoboForex beleggingsaccount is een real-time beleggingsaccount dat geopend is via de officiële websites van RoboForex, RoboFX, of RoboOption.

2.1.2 Het RoboForex beleggingsaccount dat geopend is via de officiële website van RoboForex is een echt beleggingsaccount voor de MetaTrader4, MetaTrader5, en cTrader beleggingsplatforms.

2.2 Klanten van RoboForex die institutioneel zijn en bedrijven die optreden als beursmakelaars kunnen niet deelnemen aan de Aanbieding.

2.3 Om deel te nemen aan de Aanbieding dient de Klant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

2.3.1 De Klant moet de paspoort- en adresverificaties succesvol voltooien.

2.3.2 Het verschil tussen de Stortingen en Opnames van de Klant moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 1.000 USD.

2.3.3. Het handelsvolume van de Klant (alleen gesloten transacties) moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 55,5 lots voor Forex-accounts en 10.000 USD / 9.000 EUR voor accounts bij RoboOption.

2.4 Nadat voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden wordt de Klant een bonuscoupon toegekend met een uniek nummer, wat een mogelijkheid geeft om deel te nemen aan de Aanbieding en de Prijs te winnen (hierna te noemen de Coupon).

 

3. Coupons

 

3.1 De Coupons worden aan Klanten gegeven vanaf de eerste dag van de Aanbieding tot en met de voorlaatste dag.

3.2 De totale maximale hoeveelheid coupons is 5.000.

3.3 Elke coupon heeft een uniek nummer, dat een willekeurig nummer is van "0000" tot "9999".

3.4 De eerste Coupon is de Coupon die door de Klant ontvangen was op zijn account bij verschillende projecten (RoboForex, RoboFX, of RoboOption). Het maximale aantal eerste coupons is drie.

3.5 De tweede en de volgende Coupon is de Coupon die door de Klant ontvangen was op zijn account bij verschillende projecten (RoboForex, RoboFX, of RoboOption) nadat de Klant reeds de eerste Coupon had ontvangen.

3.6 Om de eerste Coupon te ontvangen, dient de Klant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

3.6.1 De Klant moet de paspoort- en adresverificaties succesvol voltooien.

3.6.2 Het verschil tussen de Stortingen* en Opnames** van de Klant moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 1.000 USD.

3.6.3 Het handelsvolume van de Klant (alleen gesloten transacties) moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 55,5 lots voor Forex-accounts en 10.000 USD / 9.000 EUR voor accounts bij RoboOption.

3.6.4 De getallen die het handelsvolume en de Stortingen/Opnames van de Klant weergeven totdat hij de eerste Coupon ontvangt worden berekend vanaf het begin van de Aanbieding.

3.7 Nadat de Klant zijn eerste Coupon ontvangt (evenals de volgende), worden de getallen die het handelsvolume en de Stortingen/Opnames van de Klant weergeven op nul gezet en helemaal opnieuw berekend.

3.8 Om de tweede en volgende Coupons te ontvangen, dient de Klant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

3.8.1 De Klant moet de paspoort- en adresverificaties succesvol voltooien.

3.8.2 Het verschil tussen de Stortingen* en Opnames** plus Winst*** van de Klant moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 1.500 USD.

3.8.3. Het handelsvolume van de Klant (alleen gesloten transacties) moet gelijk zijn aan, of groter zijn dan 55,5 lots voor Forex-accounts en 10.000 USD / 9.000 EUR voor accounts bij RoboOption.

3.8.4 De getallen die het handelsvolume en de Stortingen/Opnames/Winst weergeven totdat hij de tweede en volgende Coupons ontvangt worden berekend vanaf het moment dat hij de vorige Coupon heeft ontvangen.

3.9 Het aantal te ontvangen Coupons wordt apart berekend voor iedere account van de Klant.

 

*- Storting = het totale bedrag aan stortingen die gemaakt zijn naar het account van de Klant.

**- Opname = het totaal aan opnames vanaf het account plus het totaal van interne overmakingen naar andere accounts.

***- Winst = het beleggingsresultaat van gesloten transacties. Dit wordt alleen meegewogen als het positief is.

 

4. Prijsnummer

 

4.1 Het prijsnummer zal het viercijferige nummer zijn van "0000" tot "9999".

4.2 De prijsopgaven van de EURUSD, GBPUSD, USDCHF, en USDJPY valutaparen worden bijgehouden in de online modus (deze worden iedere 5 seconden geüpdatet). De prijsopgaven worden geleverd door MetaQuotes Software Corp.

4.3 De monitoring van de bovenstaande prijsopgaven in real-time modus is beschikbaar op de RoboForex Fix-Standard server (symbolen (EURUSD.5Y, GBPUSD.5Y, USDCHF.5Y, en USDJPY.5Y).

4.4 Het prijsnummer zal bestaan uit de laatste getallen van de Biedprijzen van deze symbolen:

4.4.1 Het eerste getal van het prijsnummer is het laatste getal van de EURUSD.5Y prijsopgave.

4.4.2 Het tweede getal van het prijsnummer is het laatste getal van de GBPUSD.5Y prijsopgave.

4.4.3 Het derde getal van het prijsnummer is het laatste getal van de USDCHF.5Y prijsopgave.

4.4.4 Het vierde getal van het prijsnummer is het laatste getal van de USDJPY.5Y prijsopgave.

4.5 Op de laatste dag van de Aanbiedingsperiode worden de laatste cijfers van de prijsopgaven van de bovengenoemde symbolen opgenomen (het einde van de notering is om 23:00 OET, op 18 december 2015).

4.6 Het prijsnummer zal bestaan uit de cijfers van de laatste prijsopgaven van de symbolen die opgenomen worden op de bovengenoemde tijd.

 

5. Keuze van de winnaar

 

5.1 De winnaar van de Aanbieding is de Klant wiens Couponnummer overeenkomt met het Prijsnummer.

5.2 Als het Prijsnummer verschilt van alle Coupons, is de winnaar van de Aanbieding de Klant wiens Couponnummer het dichtst bij het Prijsnummer ligt.

5.2.1 Als er twee Coupons zijn waarvan de nummers even dicht bij het Prijsnummer liggen, is de winnaar van de Aanbieding de Klant die meer Coupons heeft.

5.2.2 Als de Klanten evenveel Coupons hebben, is de winnaar van de Aanbieding de Klant die het grotere handelsvolume heeft gemaakt tijdens de Aanbiedingsperiode.

5.2.3 Als de Klanten hetzelfde handelsvolume gemaakt hebben tijdens de Aanbiedingsperiode, is de winnaar van de Aanbieding de Klant die als eerste de Eerste Coupon heeft ontvangen.

 

6. Publicatie van resultaten

 

6.1 De volledige naam, het land en de woonplaats van de winnaar kunnen gepubliceerd worden.

6.2 De tussenstand en eindresultaten van de Aanbieding kunnen gepubliceerd worden op de promotiewebsite van de Aanbieding, evenals enige andere website van RoboForex of externe massamedia.

6.3 De eindresultaten van de Aanbieding zullen binnen 7 dagen nadat de Aanbiedingsperiode voorbij is gepubliceerd worden.

 

7. De Prijs in ontvangst nemen

 

7.1 De winnaar kan de Prijs op iedere locatie ter wereld in ontvangst nemen, na goedkeuring vooraf van RoboForex.

7.2 De kosten voor de verzending van de Prijs naar het verblijf van de winnaar worden betaald door RoboForex. Alle andere kosten (belastingen en douanekosten) die opgelegd worden door de wet van het land waar de winnaar woont, worden betaald door de winnaar.

7.3 Op verzoek van de winnaar kan hij, in plaats van de prijs, het equivalent in geld in het bedrag van 110.000 USD ontvangen.

7.3.1 Het bedrag dat equivalent is aan de Prijs zal overgemaakt worden naar één van de beleggingsaccounts van de winnaar.

7.3.2 Het bedrag dat equivalent is aan de Prijs kan opgenomen worden van het beleggingsaccount van de winnaar via iedere beschikbare opnamemethode, zonder enige vertraging.

 

8. Slotbepalingen

 

8.1 RoboForex levert redelijke inspanningen om gegevens en informatie met betrekking tot de Aanbieding te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en heeft geen verplichting om dergelijke informatie te verschaffen aan derde partijen.

8.2 Het feit dat de Klant deelneemt aan de Aanbieding betekent dat de Klant, in het geval dat hij wint, ermee akkoord gaat dat:

8.2.1 Hij geïnterviewd kan worden, onder andere voor radio, tv en andere media.

8.2.2. Zijn afbeeldingen (foto's etc.) gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden.

8.2.3 Zijn voor- en achternaam gebruikt kunnen worden door RoboForex voor promotiedoeleinden, zonder bijkomende betalingen.

8.2.4 De auteursrechten van alle marketingmaterialen die gemaakt zijn met behulp van de items die gespecificeerd zijn in dit artikel eigendom van RoboForex zullen zijn.

8.3 Alle disputen en geschillen met betrekking tot de Aanbieding en de resultaten die tot stand kunnen komen worden op minnelijke wijze door de Partijen geschikt

8.4 Het feit dat Klanten deelnemen aan de Aanbieding impliceert automatisch dat zij de Voorwaarden van de Aanbieding hebben gelezen en geaccepteerd.

8.5 Als de winnaar weigert om zich te houden aan alle Voorwaarden van de Aanbieding, kan zijn deelname aan de Aanbieding ingetrokken worden.

8.6 Personeelsleden van RoboForex en MetaQuotes, evenals aan hen geaffilieerde personen, zijn niet toegestaan om deel te nemen aan de Aanbieding.

8.7 Klanten hebben de mogelijkheid om het verloop van de prijsopgaven die gebruikt zullen worden om het Prijsnummer te genereren bij te houden bij MetaQuotes, direct via de beleggingsserver van MetaQuotes. Om dat te doen moet de Klant:

- Zijn RoboForex MetaTrader4 terminal opstarten.

- "Bestand - Open een Account" kiezen.

- De "MetaQuotes-Demo" server toevoegen en klikken op "Volgende"

- Alle velden van het formulier invullen, akkoord gaan met de inschrijving door het corresponderende veld aan te vinken, en op "Volgende" klikken.

- Na het uitvoeren van alle bovengenoemde acties op "Voltooien" klikken.

Nadat alle bovengenoemde acties uitgevoerd zijn, zal de Klant geautoriseerd worden voor het MetaQuotes demo-account, waar hij het verloop van de prijsopgaven in online modus kan bekijken.

 

9. De taal van de voorwaarden van de Aanbieding

 

9.1 De voorwaarden van de Aanbieding worden gepubliceerd in vertalingen in 18 taalversies van de corresponderende websites van RoboForex.

9.2 De hoofdtaal van de Aanbieding is het Engels.

9.3 In het geval dat er verschillen zijn tussen de Engelse versie van deze Voorwaarden en een andere taalversie, zal de Engelse versie altijd als doorslaggevend beschouwd worden