Tesla S P85D – dittstegfotfrihet

Elektriske Tesla S P85D er den allernyesteversjonenavhitten Tesla “Moden S”. Tesla S P85D er en moderne premium elektriskbil, ogvilgarrantertskapeoppmerksomhet for eieren.

Bli en
kunde

I 2015, blemodellenrystet med 4-hjulstrekk med to elektriskemotorer med et totalantallhesterpå 700 hp og 931 hM.

Takketværedissetrekkene, kansuperbilenakselrerepåopptil 250 kmph, fra 0 til 100 kmphpå 3,2 sekunder!

Bli en
kunde

En fantastiskmulighet
for de somelsker fart!

Spesialinnehold for dennemodellen

Autopilot

Den kan regne med veimarkeringer og skilt for å korregere bilens hastighet og bevegelse, samt kjøre bilen din til hun inngangen eller til å med parkere den inne I garasjen.

Bli en
kunde

Fart opp til 250 kk/h

Null til 100 på 3,2 sekunder

Bli en
kunde

Kunne du tenkt deg å bli eieren av en sterk og rask konge I gaten?
Kjapp deg å delta i konkuransen for å vine en Tesla fra RoboOrex!

Vilkår for konkuransen