Volkår

Bli en
kunde

 

 

 

1. Generelle provisjoner

 

1.1 Navnet på tilbudet er "Tesla superbil fra RoboForex" (heretter kalt Tilbudet) .

1.2 Tilbudet er organisert av RoboForex finansiell gruppe. (heretter kalt RoboForex).

1.3 Hovedprisen I Tilbudet er Tesla S P85D premium el-bil eller summen av verdien på bilen, 110,000 USD (heretter kalt Premien)

1.4 Tidsperioden for tilbudet er fra 23. Mars til 18. Desember 2015 (heretter kalt Tidsperionden for Tilbudet).

 

2. Deltakere på tilbudet

 

2.1 En hver lovelig person som har en RoboForex handels konto, kan delta I tilbudet (heretter kalt kunden).

2.1.1 RoboForex handels konto er en ekte handels konto åpnet via RoboForex, RoboFX, eller RoboOption ofisielle nettsider.

2.1.2 RoboForex konto some r åpnet via RoboForex sin ofisielle nettside er en ekte handels konto for MetaTrader4, MetaTrader5, og cTrader handels platformer.

2.2 Disse RoboForex kundene, some er institutter eller meglerfirmaer kompanjonger, kan ikke delta på dette Tilbudet.

2.3 For å delta på tilbudet må Kunden møte følgende krav:

2.3.1 Kunden må gjennomføre pass og adresse verifisering suksessfullt.

2.3.2 Forskjellen mellom Kundens Innskudd og Uttak må være på ca, eller mere en 1,000 USD.

2.3.3 Kundens handelsvolum (kun lukkede transaksjoner) må være lik eller større en 55.5 for Forex kontoer og 10,000 USD / 9,000 EUR for RoboOption kontoer.

2.4 Etter at kravene ovenfår er tilfredsstilt, kan Kunden motta en bonus kuppong med et unikt nummer, som gir vedkommende en mulighet for å bli med i Tilbudet og å vine Premien (heretter kalt Kuppongen).

 

3. Kupponger

 

3.1 Kuppongene blir gitt til Kunder fra å med første dag Tilbudet starter, helt frem til og innkulidert den aller siste dagen.

3.2 Total antall kupponger man kan få er 5,000.

3.3 En hver kuppong har et unikt nummer, some er et tilfeldig nummer fra "0000" til "9999".

3.4 Den første kuppongen blir sett på som Kuppongen som ble mottat av Kunden på vedkommenes konto på separate prosjekter (RoboForex, RoboFX, eller RoboOption). Maksantallet første kupponger er 3.

3.5 Den andre Kuppongen, som ble mottat av Kunden på vedkommenes konto på separate prosjekter (RoboForex, RoboFX, eller RoboOption) etter at Kunden allerede har mottat sin første kuppong.

3.6 For å motta den første Kuppongen, må Klienten tilfredstille følgende krav:

3.6.1 Klienten må ha gjennomført pass og adresse verifiseringen suksessfullt.

3.6.2 Forskjellen mellom Kundens Innskudd* og uttak** må være likt eller større en 1,000 USD.

3.6.3 Kundens handelsvolum (kun lukkede transaksjoner) må være likt eller mere en 55.5 for Forex kontoer eller 10,000 USD / 9,000 EUR for RoboOption kontoer.

3.6.4 Nummeret som viser Kundens handels volum og Uttak/Innskudd frem til han har motta sin første kuppong er kalkulert helt fra begynnelsen av Tilbudet.

3.7 Etter at Kunde mottar sin første kuppong ( samt de andre ), vil nummerene som viser Kundens handelsvolum og Uttak/Innskudd nullstilles til null og bli kalkulert på nytt.

3.8 For å motta den andre og de påfølgende kuppongene må Kunden tilfredsstille følgende krav:

3.8.1 Kunde må gjennomføre pass og adresse verifiseringen suksessfullt.

3.8.2 Forskjellen mellom Kundens Innskudd* og Uttak** blus gevinst*** må være likt eller større en 1,500 USD.

3.8.3 Kundens handels volum (kun lukkede transaksjoner) må være likt eller større en 55.5 for Forex kontoer eller 10,000 USD / 9,000 EUR for RoboOption kontoer.

3.8.4 Nummeret som viser Kundens handels volum og Innskudd/Uttak/Gevinst frem til vedkommende mottar den andre og de påfølgende kuppongene er kalkulert fra og med det øyeblikket vedkommende mottar den forrige kuppongen.

3.9 Nummerene for mottak av Kupponger er kalkulert sepparat for hver en av Kundens kontoer.

 

*- Innskudd = totalsummen av innskudd some r utført på Kundens konto.

**- Uttak = totalsummen av uttak some er utført på Kundens konto pluss interne overføringer mellom ande handels kontoer.

***- Gevinst = handels resultatet på lukkede transaksjoner. Tatt inn I konto kun ved anledning.

 

4. Premie nummer

 

4.1 Premienummeret vil være det 4-nummer lange tallet fra "0000" til "9999"

4.2 Summene av EURUSD, GBPUSD, USDCHF, og USDJPY valuta par er monitorert I online modus (oppdateres hvert 5 sekund). Summene blir levert av MetaQuotes Program Corporation.

4.3 Monitoringen av de nevnte valutaene I ekte, oppdatert modus er tilgjengelig på RoboForex Fix-Standard server (EURUSD,5Y , GBPUSD.5Y , USDCHF.5Y og USDJPY.5Y symboler).

4.4 Premienummeret vil inneholde det siste nummeret I Bud tallet på disse symbolene:

4.4.1 Det første nummeret på premienummeret er det siste nummeret på EURUSD.5Y tallet.

4.4.2 Det andre nummeret på premietallet er det siste nummeret påGBPUSD.5Y nummeret.

4.4.3 Det tredje nummeret på premietallet er det siste nummeret på USDCHF.5Y tallet.

4.4.4 Det fjerde nummeret I premietallet er det siste nummeret på USDJPY.5 tallet.

4.5 På den siste dagen av tidsperioden for Tilbudet vil det siste tallet I premienummeret bli offentliggjort (slutten av konkuransen 11 PM EET, 18. Desember, 2015)

4.6 Premienummeret vil inneholde tallene fra det siste nummeret på sumbolene som blir sluppet på tidspunktet navngitt ovenfor.

 

5. Valget av vinneren

 

5.1 Vinneren av Tilbudet er Kunde som har Kuppongen med nummeret som matcher Premienummeret.

5.2 Hvis premienummeret er annerledes en det nummeret some er på Kuppongen, vinner Kunden med det nummeret some r nærmest Premienummeret.

5.2.1 Hvis det er to Kupponger some er like nærme Premienummeret, er vinneren den Kunden med flest kupponger.

5.2.2 Hvis Kundene har likt anntall Kupponger, vinner den Kunden med det største handelsvolumet i tidsperioden av Tilbudet.

5.2.3 Hvis Kundene hard et same handelsvolumet innenfor tidsperioden av Tilbudet, vinner den Kunden som først mottok sin første Kuppong.

 

6. Posting av ressultat

 

6.1 Vinnerens fulle navn, landet og byen vil bli postet.

6.2 Mellom og slutt ressultatet på Tilbudet vil bli postet på promo nettsiden på Tilbudet, samt andre RoboForex nettsider eller eksterne medier.

6.3 Sluttressultatet på Tilbudet vil bli postet innen 7 dager etter Perioden når Tilbudet er slutt.

 

7. Løse ut Premien

 

7.1 Vinneren kan løse ut premien hvor som helst I verden men må godkjennes av RoboForex.

7.2 Kostnaddene for frakt for Premien til Kundens adresse blir dekket av RoboForex. Andre utgifter (skatt og toll) utifra land en bor I må bli dekket av Kunden.

7.3 Dersom det ønskes av Kunden å heller motta verien av bilen I et pengebeløp fremfor selve bilen, vil man motta den same verien, 110,000 USD.

7.3.1 Pengene som tilsvarer Premiens Verdi vil bli overført til en av vinnerens handels kontoer.

7.3.2 Det tilsvarende belløpet kan bli tat tut fra vinnerens konto via en av de tilgjengelige uttaks metodene uten noen forsinkelser.

 

8. Slutt rpovisjoner

 

8.1 RoboForex utfører rimlige tiltak for å kunne beskytte data og informasjon anngående Tilbudet fra uautorisert tillgang og har ingen forpliktelse til å utlevere innformasjon til tredje parter I åpen tilgang.

8.2 Det faktum at Kunden deltar I Tilbudet betyr at Kunde, I det tilfelle at han vinner, erkjenner:

8.2.1 Han blir kanskje intervjuet, innkludert radio, TV, eller andre medier.

8.2.2 Hans bilde (bilder, mm.) blir kanskje brukt for reklamasjon.

8.2.3 Vedkommenes navn og etternavn vil kanskje bli tatt I brk av RoboForex for reklamering uten noen utbetalinger til Kunden.

8.2.4 Kopi av alle markedsmateriale some r laget med hjelp av arikkelen vil tilhøre RoboForex.

8.3. Alle untak eller forskjeller anngående Tilbudet og resultatet, som kan skje, blir behold av Partene på en rimlig mate.

8.4 Det faktum at Kunder deltar I Tilbudet beviser at de har lest og godkjenner Vilkårene for Tilbudet.

8.5 Hvis vinneren nekter å samsvare med alle punktene I Vilkårene I Tilbudet, vil han rissikere å få sin deltakelse kanselert.

8.6 RoboForex og MetaQuotes staff medlemmer, samt andre personer, er ikke tillat å delta I Tilbudet.

8.7 Kunder har muligheten til å monitore nummerene fra MetaQuotes, som vil bli brukt for å generere Premienummeret, direkte på MetaQuotes handels senter. For å gjøre dette, må Kunden gjøre følgende:

- Laste ned RoboForex MetaTrader4 terminal.

- velge "File - Open an Account".

- Legge til "MetaQuotes-Demo" server og klikke på "Next".

- Fylle inn alle felt i skjemaet, samtykke abonementet ved å klikke på det korresponderende feltet, og så klikke "Next".

- Etter å ha utført alle punktene, klikk på "Ferdig".

Etter du har utført alle punktene ovenfor, vil Kunden bli authorsert på MetaQuotes demo konto, hvor hank an se gjennom nummerene på online modus.

 

9. Språket på Tilbuds vilkår

 

9.1 Vikårene for Tilbudet blir utgitt på 18 forskjellige språk versjoner på de korresponderende RoboForex nettsidene.

9.2 Hovedspråket på Tilbudet er Engelsk.

9.3 Hvis det er noen forskjeller mellom det Engelske eksemplaret av Vilkårene og noe annet språk, er det altid den Engelske versjonen some r den tellende