Warunki oferty "Samochód Tesla od RoboForex"

Stań się
klientem

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Nazwa oferty brzmi "Samochód Tesla od RoboForex" (dalej zwana Ofertą).

1.2 Oferta jest zorganizowana przez grupę finansową RoboForex (zwaną dalej RoboForex).

1.3 Główną nagrodą Oferty jest wspaniały pojazd elektryczny Tesla S P85D lub jego wartość pieniężna w wysokości 110 000 USD (dalej zwana Nagrodą).

1.4 Okres oferty trwa od 23 marca do 18 grudnia, 2015 (dalej zwany Okresem Oferty).

 

2. Uczestnicy oferty

 

2.1 Wszelka osoba prawna, posiadająca konto handlowe w RoboForex, może uczestniczyć w ofercie (dalej zwana Klientem).

2.1.1 Konto handlowe RoboForex to konto rzeczywiste, otwarte na oficjalnej stronie internetowej RoboForex, RoboFX lub RoboOption.

2.1.2 Konto handlowe RoboForex, otwarte na oficjalnej stronie RoboForex to konto rzeczywiste dla platform handlowych MetaTrader4, MetaTrader5 i cTrader.

2.2 Klienci RoboForex, którzy należą do firm instytucjonalnych czy brokerskich nie mogą uczestniczyć w Ofercie.

2.3 Aby dołączyć do Oferty, Klient musi spełnić następujące wymogi:

2.3.1 Klient musi przejść pomyślnie weryfikację paszportu i adresu zamieszkania.

2.3.2 Różnica między Wpłatami a Wypłatami Klienta musi być równa lub większa niż 1 000 USD.

2.3.3 Wolumen obrotu klienta (wyłącznie zamknięte transakcje) musi być równy lub większy niż 55.5 lotów na kontach Forex oraz 10 000 USD / 9 000 EUR na kontach RoboOption.

2.4 Po spełnieniu powyższych wymogów Klient otrzyma kupon bonusowy z wyjątkowym numerem, który pozwala mu dołączyć do Oferty i wygrać Nagrodę (dalej zwany Kuponem).

 

3. Kupony

 

3.1 Kupony przyznawane są Klientom od pierwszego dnia trwania Oferty aż do przedostatniego włącznie.

3.2 Maksymalna, łączna liczba kuponów to 5 000.

3.3 Każdy Kupon zawiera wyjątkowy numer wynoszący między "0000" a "9999".

3.4 Pierwszym Kuponem jest Kupon otrzymany przez Klienta na swoje konto w którymś z projektów (RoboForex, RoboFX lub RoboOption). Można otrzymać maksymalnie trzy, pierwsze kupony.

3.5 Drugim Kuponem (oraz kolejnymi) jest Kupon otrzymany przez Klienta na swoje konto w którymś z projektów (RoboForex, RoboFX lub RoboOption), po otrzymaniu już przez niego pierwszego Kuponu.

3.6 Aby otrzymać pierwszy Kupon, Klient musi spełnić następujące wymogi:

3.6.1 Klient musi przejść pomyślnie weryfikację paszportu i adresu zamieszkania.

3.6.2 Różnica między Wpłatami* a Wypłatami** Klienta musi być równa lub większa niż 1 000 USD.

3.6.3 Wolumen obrotu klienta (wyłącznie zamknięte transakcje) musi być równy lub większy niż 55.5 lotów na kontach Forex oraz 10 000 USD / 9 000 EUR na kontach RoboOption.

3.6.4 Statystyki określające wolumen obrotu oraz Wpłaty/Wypłaty Klienta przed otrzymaniem pierwszego Kuponu obliczane są od poczatku trwania Oferty.

3.7 Gdy Klient otrzyma już swój pierwszy Kupon (jak również kolejne), statystyki określające wolumen obrotu oraz Wpłaty/Wypłaty Klienta są wyzerowane i obliczane od początku.

3.8 Aby otrzymać drugi i kolejne Kupony, Klient musi spełnić następujące wymogi:

3.8.1 Klient musi przejść pomyślnie weryfikację paszportu i adresu zamieszkania.

3.8.2 Różnica między Wpłatami* a Wypłatami** Klienta plus Zysk*** musi być równa lub większa niż 1 500 USD.

3.8.3 Wolumen obrotu klienta (wyłącznie zamknięte transakcje) musi być równy lub większy niż 55.5 lotów na kontach Forex oraz 10 000 USD / 9 000 EUR na kontach RoboOption.

3.8.4 Statystyki określające wolumen obrotu oraz Wpłaty/Wypłaty/Zysk Klienta przed otrzymaniem drugiego Kuponu obliczane są od momentu otrzymania swojego poprzedniego Kuponu.

3.9 Statystyki, które brane są pod uwagę podczas przyznawania Kuponów są obliczane osobno dla każdego konta Klienta.

 

*- Wpłata = całkowita suma dokonanych wpłat na koncie Klienta.

**- Wypłata = suma wypłat z konta plus suma wewnętrznych transferów na inne konta.

***- Zysk = wyniki handlowe zamkniętych transakcji. Wyłącznie pozytywne rezultaty brane są pod uwagę.

 

4. Numer Nagrody

 

4.1 Numerem nagrody będzie 4-cyfrowa liczba wynosząca między "0000" a "9999".

4.2 Kwotowania par walutowych EURUSD, GBPUSD, USDCHF i USDJPY monitorowane są w trybie online (aktualizacje wyświetlane co 5 sekund). Kwotowania zapewniane są przez korporację MetaQuotes Software.

4.3 Monitorowanie powyższych par w czasie rzeczywistym jest dostępne na serwerze RoboForex Fix-Standard (symbole EURUSD.5Y, GBPUSD.5Y, USDCHF.5Y i USDJPY.5Y).

4.4 Numer nagrody składać się będzie z ostatnich cyfr kwotowania Bid (kupna) tych symboli:

4.4.1 Pierwszą cyfrą numeru nagrody będzie ostatnia cyfra kwotowania EURUSD.5Y.

4.4.2 Drugą cyfrą numeru nagrody będzie ostatnia cyfra kwotowania GBPUSD.5Y.

4.4.3 Trzecią cyfrą numeru nagrody będzie ostatnia cyfra kwotowania USDCHF.5Y.

4.4.4 Czwartą cyfrą numeru nagrody będzie ostatnia cyfra kwotowania USDJPY.5Y.

4.5 Ostatniego dnia Okresu Oferty ostatnie cyfry kwotowań dla powyższych symboli zostaną zapisane (zakończenie kwotowania nastąpi o 23:00 EET, 18 grudnia, 2015).

4.6 Numer nagrody zawierać będzie cyfry ostatnich kwotowań symboli zapisanych o powyższej godzinie.

 

5. Wyłonienie zwycięzcy

 

5.1 Zwycięzcą Oferty jest Klient, który posiada Kupon o numerze odpowiadającym numerowi Nagrody.

5.2 Jeśli nikt nie posiada Kuponu o właściwym numerze, zwycięzcą Oferty zostaje Klient, który posiada Kupon o numerze najbardziej zbliżonym do numeru Nagrody.

5.2.1 Jeśli istnieje kilka Kuponów różnych Klientów o numerach jednakowo oddalonych od numeru Nagrody, zwycięzcą Oferty jest Klient, który posiada więcej Kuponów.

5.2.2 Jeśli jest kilku Klientów o jednakowej liczbie Kuponów, zwycięzcą Oferty jest Klient, który posiada większy wolumen obrotu osiągnięty podczas trwania Oferty.

5.2.3 Jeśli kilku Klientów posiada jednakowy wolumen obrotu jaki został osiągnięty podczas trwania oferty, zwycięzcą Oferty jest Klient, który najwcześniej otrzymał swój Pierwszy Kupon.

 

6. Opublikowanie wyników

 

6.1 Imię i nazwiko, kraj oraz miasto zamieszkania zwycięzcy mogą zostać opublikowane.

6.2 Wyniki na zakończenie pierwszej połowy oraz wyniki końcowe Oferty mogą zostać opublikowane na stronie promocyjnej Oferty, jak również na wszelkiej innej witrynie RoboForex lub w innych, zewnętrznych mediach.

6.3 Wyniki końcowe Oferty zostaną opublikowane w ciągu 7 dni po zakończeniu Okresu Oferty.

 

7. Odbiór Nagrody

 

7.1 Zwycięzca może odebrać Nagrodę w dowolnym miejscu na świecie po wcześniejszym uzgodnieniu z RoboForex.

7.2 Koszty wysyłki Nagrody do miejsca zamieszkania zwycięzcy pokrywane są przez RoboForex. Wszelkie inne wydatki (podatki i cło) nałożone przez ustawodawstwo państwa, w którym mieszka zwycięzca, są pokrywane przez zwycięzcę.

7.3 Na żądanie zwycięzcy, może on zamiast nagrody otrzymać jej wartość pieniężną w wysokości 110 000 USD.

7.3.1 Pieniądze te zostaną przesłane na jedno z kont handlowych zwycięzcy.

7.3.2 Wartość pieniężna nagrody może zostać wypłacona z konta handlowego zwycięzcy za pomocą dowolnej, dostępnej metody wypłaty bez żadnych opóźnień.

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1 RoboForex dokłada dużych starań, aby chronić dane i informacje związane z Ofertą przed nieupoważnionym dostępem i nie ma obowiązku dzielenia się tymi informacjami z osobami trzecimi w otwartym dostępie.

8.2 Udział Klienta w Ofercie oznacza, że w przypadku jego wygranej wyraża zgodę, aby:

8.2.1 Udzielić wywiadu, w tym w radiu, telewizji lub innych mediach.

8.2.2 Jego zdjęcia zostały wykorzystane w celach promocyjnych.

8.2.3 Jego imię i nazwisko mogły być wykorzystane przez RoboForex w celach promocyjnych bez żadnych, dodatkowych opłat.

8.2.4 Prawa autorskie do wszelkich materiałów marketingowych uzyskanych dzięki postanowieniom tego artykułu należały do RoboForex.

8.3. Wszelkie powstałe spory związane z Ofertą i jej wynikami zostaną rozstrzygnięte przez obie strony w sposób polubowny.

8.4 Udział Klientów w Ofercie automatycznie oznacza, że przeczytali i akceptują Warunki Oferty.

8.5 Jeśli zwycięzca nie będzie stosować się do wszystkich Warunków Oferty, jego uczestnictwo w Ofercie może zostać anulowane.

8.6 Pracownicy RoboForex i MetaQuotes, jak również ich partnerzy, nie mają prawa uczestniczyć w Ofercie.

8.7 Klienci mają możliwość monitorowania płynności kwotowań od MetaQuotes, które będą wykorzystane do wygenerowania numeru Nagrody bezpośrednio na serwerze handlowym MetaQuotes. Aby monitorować kwotowania, Klient musi:

- Włączyć swój terminal MetaTrader4 od RoboForex.

- Wybrać "Plik – Otwórz Konto".

- Dodać serwer "MetaQuotes-Demo" i kliknąć "Dalej".

- Wypełnić wszystkie pola w formularzu, wyrazić zgodę na subskrypcję zaznaczając odpowiednie pole i kliknąć "Dalej".

- Po wykonaniu wszystkich, powyższych czynności należy kliknąć "Zakończ".

Po wykonaniu wszystkich, powyższych czynności Klient otrzyma uprawnienia do korzystania z konta demo w MetaQuotes, gdzie może przeglądać płynność kwotowań w trybie online.

 

9. Wersja językowa warunków Oferty

 

9.1 Warunki Oferty są opublikowane w 18 wersjach językowych na odpowiednich stronach RoboForex.

9.2 Główną wersją językową Oferty jest angielski.

9.3 W przypadku wszelkich różnic między angielską wersją językową Warunków a wszelką inną wersją językową, wersja angielska zawsze stanowić będzie podstawę prawną.