Villkor för "Tesla superbil från RoboForex" erbjudandet

Bli
kund

1. Generella bestämmelser

 

1.1 Namnet på erbjudandet är "Tesla supercar från RoboForex" (hädanefter benämnt erbjudandet ).

1.2 Erbjudandet organiseras av RoboForex financial group (hädanefter benämnt RoboForex).

1.3 Hvudpriset för erbjudandet är en Tesla S P85D premium electric vehicle eller motsvarande penningsumma på 110 000 USD (hädanefter benämnt priset ).

1.4 Tidsperioden för erbjudandet sträcker sig från den 23 mars till den 18e december 2015 (hädanefter benämnt tidsperioden för erbjudandet).

 

2. Deltagare för erbjudandet

 

2.1 Alla juridiska personer, som har ett handelskonto hos RoboForex, kan delta i erbjudandet (hädanefter benämnd klienten).

2.1.1 Ett RoboForex handelskonto är ett riktigt konto för trading som öppnats via RoboForex, RoboFX, eller RoboOption officiella webbsidor.

2.1.2 Ett RoboForex handelskonto som öppnats via RoboForex officiella webbsida är ett riktigt handelskonto för MetaTrader4, MetaTrader5, och cTrader handelsplattformer.

2.2 De RoboForex klienter som är institutiella och mäklarfirmor, kan inte deltaga i erbjudandet.

2.3 För att gå med i erbjudandet, ska klienten nå upp till följande krav:

2.3.1 Klienten måste ha genomgått processen för verifikation av pass och adress.

2.3.2 Skillnaden mellan klientens insättningar och uttag måste vara lika med eller mer än 1000 USD.

2.3.3 Klientens handelsvolym (enbart stängda transaktioner) måste vara lika med eller mer än 55.5 lots för Forex-konton och 10 000 USD / 9 000 EUR för RoboOption konton.

2.4 Efter det att ovan nämnda kriterier har uppnåtts, tilldelas klienten en bonuskupong med ett unikt nummer som ger klienten möjligheten att gå med i erbjudandet och chansen att vinna priset (hädanefter benämnt kupongen).

 

3. Kuponger

 

3.1 Kuponger ges till klienter från den första dagen erbjudandet är giltigt tills sista dagen för erbjudandet.

3.2 Den totala maxsumman för antal kuponger är 5000.

3.3 Varje kupong har ett unikt , slumpmässigt nummer mellan "0000" till "9999".

3.4 Första-kupongen som tilldelats klientens konto vid separata projekt anses vara kupongen (RoboForex, RoboFX, eller RoboOption). Maxantal första-kuponger är tre.

3.5 Andra-kupong och efterföljande kuponger är kuponger som klienten tilldelats till sitt konto för separata projekt (RoboForex, RoboFX, eller RoboOption) efter det att klienten redan har fått sin första-kupong.

3.6 För att mottaga första-kupongen ska klienten uppnå följande kriterier:

3.6.1 Klienten måste ha genomgått processen för verifikation av pass och adress.

3.6.2 Skillnaden mellan klientens insättningar* och uttag** måste vara lika med eller mer än 1000 USD.

3.6.3 Klientens handelsvolym (enbart stängda transaktioner) måste vara lika med eller mer än 55.5 lots för Forex-konton och 10 000 USD / 9 000 EUR för RoboOption konton.

3.6.4 Siffror som visar klientens handelsvolym och insättningar/uttag tills han/hon mottager första kupongen, beräknas från starten av erbjudandet.

3.7 Efter det att klienten mottager sin första kupong (liksom efterföljande kuponger), kommer siffrorna som visar klientens handelsvolym och insättningar/uttag att nollställas och börja beräknas om på nytt.

3.8 För att mottaga andra-kupongen och efterföljande, ska klienten uppnå följande kriterier:

3.8.1 Klienten måste ha genomgått processen för verifikation av pass och adress.

3.8.2 Skillnaden mellan klientens insättningar* och uttag** plus vinst *** måste vara lika med eller mer än 1500 USD.

3.8.3 Klientens handelsvolym (enbart stängda transaktioner) måste vara lika med eller mer än 55.5 lots för Forex-konton och 10 000 USD / 9 000 EUR för RoboOption konton.

3.8.4 Siffror som visar klientens handelsvolym och insättningar/uttag tills han/hon mottager andra kupongen samt efterföljande, beräknas från mottagandet av föregående kupong.

3.9 Siffrorna för att mottaga kuponger, beräknas separat för varje konto klienten innehar.

 

*- Insättning = totala summan av insättningar some göra till klientens konto.

**- Uttag = summan av uttag från kontot plus summan av interna överföringar till andra konton.

***- Vinst = resultatet av trading for stängda transaktioner. Det beräknas enbart ifall det rör sig om positiva resultat.

 

4. Vinstnummer

 

4.1 Vinstnumret kommer vara det 4-siffriga numret från "0000" till "9999".

4.2 Quoter från valutaparen EURUSD, GBPUSD, USDCHF, och USDJPY kontrolleras i onlinemode (uppdateringstiden är var 5 sekund). Dessa kvoter tillhandahålls av MetaQuotes Software corporation.

4.3 Kontroll av ovan nämnda quoter, finns tillgängliga i realtid på RoboForex Fix-Standard server (symboler för EURUSD.5Y, GBPUSD.5Y, USDCHF.5Y, och USDJPY.5Y).

4.4 Vinstnumret kommer att bestå utav de sista siffrorna av bid quoter från de här symbolerna:

4.4.1 Den första siffran i vinstnumret är den sista siffran av quoten för EURUSD.5Y.

4.4.2 Den andra siffran i vinstnumret är den sista siffran av quoten för GBPUSD.5Y.

4.4.3 Den tredje siffran i vinstnumret är den sista siffran av quoten för USDCHF.5Y.

4.4.4 Den fjärde siffran i vinstnumret är den sista siffran av quoten för USDJPY.5Y.

4.5 På den sista dagen för erbjudandets tidsperiod, kommer de sista siffrorna för ovan nämnda symboler att spelas in (sluttid för quoting är kl 11 PM EET, den 18 december, 2015).

4.6 Vinstnumret kommer bestå av siffrorna för de sista quoterna som spelas in för de nämnda symbolerna vid ovan nämnda tidpunkt.

 

5. Val av vinnare

 

5.1 Vinnaren av erbjudandet är den Klient som har den kupong som matchar vinstnumret.

5.2 Ifall vinstnumret inte återfinns på någon kupong, vinner den klient som har en kupong med den sifferkod som ligger närmst vinstnumret.

5.2.1 Ifall det finns två kuponger som ligger lika nära det vinnande numret, vinner den klient med flest kuponger.

5.2.2 Ifall klienterna har lika många kuponger, vinner den klient som har den största handelsvolymen under tidsperioden för erbjudandet.

5.2.3 Ifall klienterna har samma handelsvolym under tidsperioden för erbjudandet, vinner den klient som mottog sin första kupong först.

 

6. Offentliggörande av resultat

 

6.1 Vinnarens fullständiga namn, land och bostadsort kan komma att publiceras.

6.2 Resultat halvvägs och slutgiltiga resultat får publiceras på kampanj- webbsidan för erbjudandet, likväl som på någon utav de andra RoboForex webbsidorna eller utomstående massmedia.

6.3 Erbjudandets slutliga resultat kommer att publiceras inom 7 dagar från det att erbjudandets tidsperiod har gått ut.

 

7. Övertagande av priset

 

7.1 Vinnaren har rätt att ta priset med överallt i världen efter godkännande av RoboForex.

7.2 Kostnaden för att leverera priset till vinnarens bostadsadress, står RoboForex för. Alla övriga avgifter avgörs juridiskt i vinnarens hemland och relateras till priset, står vinnaren för (skatter och tullavgifter).

7.3 Ifall vinnaren så önskar och begär det, kan vinnaren välja att ta emot en penningssumma motsvarande 110 000 USD istället för vinsten.

7.3.1 Pengarna som motsvarar vinsten kommer i så fall att föras över till vinnarens handelskonto.

7.3.2 De pengar som motsvarar priset kan tas ut från vinnarens konto via något av de tillgängliga uttagsalternativen utan några fördröjningar.

 

8. Slutliga bestämmelser

 

8.1 RoboForex använder sedvanliga metoder för att skydda information och data angående erbjudandet och har ingen rättighet att ge otillåten access till någon tredje part.

8.2 Det faktum att klienten deltar i erbjudandet, innebär att klienten, ifall han/hon vinner, godkänner att:

8.2.1 Klienten kan bli intervjuad i radio, TV eller annan media.

8.2.2 Bilder på klienten (foto, etc.) Kan komma att användas i reklamsyfte.

8.2.3 Klientens namn och efternamn kan användas av RoboForex i reklamsyfte utan att några ytterligare kostnafsersättningar ges.

8.2.4 Copyrights för allt marknadsföringsmaterial som skapas med hjälp av produkter som specificeras i denna text, tillhör RoboForex.

8.3 Alla eventuella dispyter och meningsskiljaktigheter som rör erbjudandet eller dess resultat, ska lösas av parterna på ett vänligast möjliga vis.

8.4 När en klient väljer att delta i erbjudandet likställs det med att klienten har läst och godkänner erbjudandets villkor.

8.5 Ifall vinnaren vägrar att följa något av de beskrivna villkoren, kan hans/hennes deltagande i erbjudandet komma att avbrytas.

8.6 Personal hos RoboForex och MetaQuotes, likväl som andra affilierade personer, får inte delta i erbjudandet.

8.7 Klienter har möjlighet att följa flödet av quoter från MetaQuotes, som används för att få fram vinstnumret, direkt via MetaQuotes trading server. För att kunna göra det måste klienten:

- Starta sin RoboForex MetaTrader4 terminal.

- Välja "Filen- Öppna ett konto".

- Lägg till "MetaQuotes-Demo" server och klicka på "Nästa".

- Fyll i alla fält i formuläret, godkänn prenumerationen genom att markera i aktuellt fält, och klicka på "Nästa".

- Efter att du genomfört alla ovannämnda steg, klicka på "slutför".

Efter det att alla ovannämnda steg har utförts, är klienten auktoriserad för MetaQuotes demokonto, där det går att följa flödet av quotes i online mode.

 

9. Språk för erbjudandets villkor

 

9.1 Erbjudandets villkor är publicerade på 18 språk på respektive version av RoboForex webbsidor.

9.2 Huvudspråk för erbjudandet är engelska.

9.3 I de fall där översatta versioner av villkoren för erbjudandet skiljer sig från den engelska versionen, är det villkoren beskrivna på den engelska versionen som är gällande