เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเสนอ "รถซุปเปอร์คาร์ Tesla จาก RoboForex"

ร่วมเป็น
ลูกค้า

 

1. ข้อกำหนดทั่วไป

 

1.1 ชื่อของข้อเสนอนี้คือ "รถซุปเปอร์คาร์ Tesla จาก RoboForex" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ข้อเสนอ)

1.2 ข้อเสนอนี้ถูกจัดขึ้นโดย RoboForex financial group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า RoboForex)

1.3 รางวัลหลักของข้อเสนอนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบพรีเมี่ยม Tesla S P85D หรือเทียบเท่าเป็นเงิน 110,000 USD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า รางวัล)

1.4 ช่วงเวลาสำหรับข้อเสนอนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 18 ธันวาคม 2015 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ช่วงเวลาของข้อเสนอ)

 

2. ผู้ที่เข้าร่วมในข้อเสนอนี้

 

2.1 บุคคลใด ๆ ที่มีบัญชีเทรด RoboForex สามารถเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ลูกค้า)

2.1.1 บัญชีเทรด RoboForex คือบัญชีเทรดจริงที่เปิดผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ RoboForex, RoboFX, หรือ RoboOption

2.1.2 บัญชีเทรด RoboForex ที่เปิดขึ้นจากเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ RoboForex เป็นบัญชีเทรดจริงสำหรับแพลทฟอร์มเทรด MetaTrader4, MetaTrader5, และ cTrader

2.2 ลูกค้าของ RoboForex ที่เป็นสถาบันและบริษัทโบรกเกอร์ไม่สามารถเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ได้

2.3 สำหรับการเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

2.3.1 ลูกค้าจะต้องผ่านการยืนยันพาสปอร์ตและที่อยู่อย่างสมบูรณ์

2.3.2 ส่วนต่างระหว่างการฝากเงินและถอนเงินของลูกค้าจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 USD

2.3.3 ปริมาณการเทรดของลูกค้า (การเทรดที่ปิดแล้วเท่านั้น) จะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 55.5 lots สำหรับบัญชีฟอเร็กซ์ และ 10,000 USD / 9,000 EUR สำหรับบัญชี RoboOption

2.4 หลังจากที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวไปแล้ว ลูกค้าจะได้รับโบนัสคูปองที่มีหมายเลขกำกับ ซึ่งจะมอบโอกาสในการเข้าร่วมในข้อเสนอและรับรางวัล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คูปอง)

 

3. คูปอง

 

3.1 จะมีการมอบคูปองให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่วันแรกของข้อเสนอนี้จนถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้

3.2 จำนวนคูปองสูงสุดคือ 5,000 ใบ

3.3 คูปองแต่ละใบจะมีหมายเลขกำกับ โดยเป็นหมายเลขแบบสุ่มเริ่มตั้งแต่ "0000" ถึง "9999"

3.4 คูปองใบแรกคือคูปองที่ลูกค้าจะได้รับไปยังบัญชีจากโครงการต่าง ๆ (RoboForex, RoboFX, หรือ RoboOption) จำนวนคูปองใบแรกสูงสุดคือ 3 ใบ

3.5 คูปองใบที่สองและใบต่อ ๆ มาคือคูปองที่ลูกค้าได้รับไปยังบัญชีจากโครงการต่าง ๆ (RoboForex, RoboFX, หรือ RoboOption) หลังจากที่ลูกค้าได้รับคูปองใบแรกแล้ว

3.6 ในการที่จะได้รับคูปองใบแรก ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

3.6.1 ลูกค้าจะต้องผ่านการยืนยันพาสปอร์ตและที่อยู่อย่างสมบูรณ์

3.6.2 ส่วนต่างระหว่างการฝากเงิน* และถอนเงิน** ของลูกค้าจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 USD

3.6.3 ปริมาณการเทรดของลูกค้า (การเทรดที่ปิดแล้วเท่านั้น) จะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 55.5 lots สำหรับบัญชีฟอเร็กซ์ และ 10,000 USD / 9,000 EUR สำหรับบัญชี RoboOption

3.6.4 ตัวเลขที่แสดงปริมาณการเทรดของลูกค้าและการฝากเงิน/ถอนเงิน จนกระทั่งได้รับคูปองใบแรกจะถูกคำนวณตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของข้อเสนอ

3.7 หลังจากที่ลูกค้าได้รับคูปองใบแรกแล้ว (เช่นเดียวกันกับใบต่อ ๆ ไป) ตัวเลขที่แสดงปริมาณการเทรดของลูกค้าและการฝากเงิน/ถอนเงินจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์และจะเริ่มมีการคำนวณใหม่อีกครั้ง

3.8 สำหรับการที่จะได้รับคูปองใบที่สองและใบต่อไป ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

3.8.1 ลูกค้าจะต้องผ่านการยืนยันพาสปอร์ตและที่อยู่อย่างสมบูรณ์

3.8.2 ส่วนต่างระหว่างการฝากเงิน* และถอนเงิน** บวกกับกำไร*** ของลูกค้าจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 1,500 USD

3.8.3 ปริมาณการเทรดของลูกค้า (การเทรดที่ปิดแล้วเท่านั้น) จะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 55.5 lots สำหรับบัญชีฟอเร็กซ์ และ 10,000 USD/ 9,000 EUR สำหรับบัญชี RoboOption

3.8.4 ตัวเลขที่แสดงปริมาณการเทรดของลูกค้าและการฝากเงิน/ถอนเงิน/กำไร จนกระทั่งได้รับคูปองใบที่สองและใบต่อ ๆ ไป จะถูกคำนวณตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับคูปองใบก่อนหน้า

3.9 ตัวเลขแสดงคูปองที่ได้รับจะถูกคำนวณแยกในแต่ละบัญชีของลูกค้า

 

*- ฝากเงิน = จำนวนเงินฝากไปยังบัญชีของลูกค้าทั้งหมด

**- ถอนเงิน = จำนวนเงินที่ถอนออกจากบัญชีทั้งหมดบวกกับจำนวนเงินที่ทำการโอนภายในไปยังบัญชีอื่นทั้งหมด

***- กำไร = ผลการเทรดในแต่ละเทรดที่ถูกปิด คิดเฉพาะในส่วนที่เกิดกำไร

 

4. หมายเลขรางวัล

 

4.1 หมายเลขรางวัลเป็นตัวเลข 4 หลัก เริ่มตั้งแต่ "0000" ถึง "9999"

4.2 ราคาของคู่สกุลเงิน EURUSD, GBPUSD, USDCHF, และ USDJPY จะถูกเฝ้าดูในโหมดออนไลน์ (อัพเดททุก ๆ 5 วินาที) ราคานี้มาจากซอฟต์แวร์ของ MetaQuotes

4.3 การดูราคาที่ได้กล่าวไว้ในโหมดรีลไทม์สามารถทำได้บนเซิฟเวอร์ RoboForex Fix-Standard (สัญลักษณ์ EURUSD.5Y, GBPUSD.5Y, USDCHF.5Y, และ USDJPY.5Y)

4.4 หมายเลขรางวัลจะประกอบด้วยตัวเลขตัวสุดท้ายของราคา Bid ของสัญลักษณ์เหล่านี้:

4.4.1 ตัวเลขตัวแรกของหมายเลขรางวัลคือตัวเลขตัวสุดท้ายของราคา EURUSD.5Y

4.4.2 ตัวเลขตัวที่สองของหมายเลขรางวัลคือตัวเลขตัวสุดท้ายของราคา GBPUSD.5Y

4.4.3 ตัวเลขตัวที่สามของหมายเลขรางวัลคือตัวเลขตัวสุดท้ายของราคา USDCHF.5Y

4.4.4 ตัวเลขตัวที่สี่ของหมายเลขรางวัลคือตัวเลขตัวสุดท้ายของราคา USDJPY.5Y

4.5 ในวันสุดท้ายของระยะเวลาสำหรับข้อเสนอนี้ ตัวเลขตัวสุดท้ายของราคาจากสัญลักษณ์ที่กล่าวไว้จะถูกบันทึก (ราคาสุดท้ายที่เวลา11 PM EET วันที่ 18 ธันวาคม 2015)

4.6 หมายเลขรางวัลจะประกอบด้วยตัวเลขตัวสุดท้ายของราคาของสัญลักษณ์ที่ได้รับการบันทึกในช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

 

5. การเลือกผู้ชนะ

 

5.1 ผู้ชนะสำหรับข้อเสนอนี้จะเป็นลูกค้าที่มีหมายเลขคูปองตรงกับหมายเลขรางวัล

5.2 ถ้าหากหมายเลขรางวัลนั้นไม่ตรงกับหมายเลขคูปองที่มีอยู่ ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่มีหมายเลขคูปองใกล้เคียงกับหมายเลขรางวัลมากที่สุด

5.2.1 ถ้าหากมีคูปองสองใบที่มีหมายเลขต่างจากหมายเลขรางวัลเท่ากัน ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่มีจำนวนคูปองมากกว่า

5.2.2 ถ้าหากลูกค้ามีจำนวนคูปองเท่ากัน ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่มีปริมาณการเทรดในช่วงเวลาของข้อเสนอที่มากกว่า

5.2.3 ถ้าหากลูกค้ามีปริมาณการเทรดในช่วงเวลาของข้อเสนอที่เท่ากัน ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่ได้รับคูปองใบแรกก่อน

 

6. การประกาศผล

 

6.1 จะมีการประกาศชื่อเต็มของผู้ชนะ ประเทศและเมืองที่อยู่อาศัยของผู้ชนะ

6.2 จะมีการประกาศผลไปบนเว็บไซต์โปรโมทข้อเสนอและบนเว็บไซต์อื่นของ RoboForex หรือสื่อภายนอก

6.3 จะมีการประกาศผลผู้ชนะภายใน 7 วัน หลังจากที่ข้อเสนอนี้สิ้นสุดลง

 

7. การรับรางวัล

 

7.1 ผู้ชนะสามารถนำรางวัลนี้ไปที่ใดก็ได้บนโลกนี้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก RoboForex

7.2 RoboForex จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ชนะ ส่วนผู้ชนะจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ภาษีนำเข้าและภาษีอื่น ๆ) ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ชนะอาศัยอยู่

7.3 ผู้ชนะสามารถขอรับรางวัลเป็นเงินจำนวน 110,000 USD แทนได้ หากต้องการ

7.3.1 หากขอรับเป็นเงินแทน จะมีการโอนเงินไปยังบัญชีเทรดของผู้ชนะ

7.3.2 ผู้ชนะสามารถถอนเงินรางวัลนี้ได้จากบัญชีเทรดผ่านวิธีการถอนเงินที่มีอยู่ได้ โดยไม่มีความล่าช้า

 

8. ข้อกำหนดสุดท้าย

8.1 RoboForex พยายามที่จะทำการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่กลุ่มบุคคลที่สาม

8.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าร่วมในข้อเสนอนี้และชนะรางวัล ลูกค้าจะต้องยอมรับในสิ่งต่อไปนี้:

8.2.1 การถูกสัมภาษณ์จากวิทยุ, TV, หรือสื่ออื่น ๆ

8.2.2 รูปภาพของผู้ชนะ (เช่น ภาพถ่าย) อาจถูกใช้สำหรับการโปรโมท

8.2.3 RoboForex อาจใช้ชื่อและนามสกุลเพื่อทำการโปรโมท โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม

8.2.4 ลิขสิทธิ์ของเอกสารการตลาดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบทความนี้จะเป็นของ RoboForex

8.3 ข้อโต้แย้งและการถกเถียงทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเสนอและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น จะได้รับการตัดสินโดยกลุ่มบุคคลในแนวทางที่เป็นมิตร

8.4 การที่ลูกค้าได้เข้าร่วมในข้อเสนอนี้ จะหมายความโดยอัตโนมัติว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อเสนอนี้แล้ว

8.5 ถ้าหากผู้ชนะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอเหล่านี้ การเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ของลูกค้าจะถูกยกเลิก

8.6 พนักงานของ RoboForex และ MetaQuotes รวมถึงผู้ที่ทำแอฟฟิลิเอต ไม่สามารถเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ได้

8.7 ลูกค้าสามารถที่จะเฝ้าดูราคาจาก MetaQuotes ซึ่งจะถูกใช้สำหรับการสร้างหมายเลขรางวัล ได้โดยตรงบนเซิฟเวอร์เทรดของ MetaQuotes ในการที่ลูกค้าจะสามารถดูราคาได้ ลูกค้าจะต้อง:

- เปิดเทอมินอล RoboForex MetaTrader4

- เลือก "File - Open an Account"

- เพิ่มเซิฟเวอร์ "MetaQuotes-Demo" และคลิกที่ "Next"

- กรอกข้อมูลในช่องว่าง ยอมรับที่จะรับข้อมูลโดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกที่ "Next"

- หลังจากทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น คลิกที่ "Finish"

หลังจากที่ดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับบัญชีเดโมบน MetaQuotes ซึ่งลูกค้าสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาในโหมดออนไลน์ได้

 

9. เงื่อนไขเกี่ยวกับภาษาของข้อเสนอ

 

9.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเสนอนี้จะมีการแสดงเป็น 18 ภาษา ตามเว็บไซต์ของ RoboForex

9.2 ภาษาหลักของข้อเสนอนี้คือภาษาอังกฤษ

9.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่นภาษาอื่น จะมีการยืดถือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ